יצירת קשר
המדריך המלא לחייב
קבלת אזהרה -  
עם פתיחת תיק הוצאה לפועל נגד החייב, תשלח לשכת ההוצאה לפועל "אזהרה" בדואר רשום עם אישור מסירה.

טופס האזהרה כולל בחובו:

  • פרטי החייב
  • פרטי הזוכה ובא כוחו קרי פרטי העו"ד שמייצג את הזוכה.
  • מקור החוב (שטר/שיק, פסק דין, שעבוד או משכון)
  • סכום הריבית והפרשי ההצמדה.
  • סכום שכר הטרחה של עוה"ד
  • שובר לתשלום כל החוב אותו ניתן לשלם בבנק או בדואר


זכור! עם מסירת האזהרה יש לנקוט בפעולות באופן מיידי ולא לדחות את הטיפול בתיק היות והחוב טופח, גודל וצובר ריבית של 5% בשנה ( לערך ) + הצמדה למדד המחירים לצרכן. 

בנוסף תיק ההוצאה לפועל ימשיך ויגדל עם כל פעולה שהזוכה יבצע כנגד החייב ויצרף בתוכו את האגרות שהזוכה ישלם בגין נקיטת ההליכים כנגד החייב.

חזר אישור המסירה של האזהרה שנשלחה אל החייב בדואר רשום עם ציון אחת מן ההערותהבאות: "לא נדרש", "עבר כתובת" או "מען שגוי", לא יוכל הזוכה לנקוט בהליכימאסר או הבאה כנגד החייב עד שלא תבוצע "המצאה מלאה" לחייב. על כן, נוהגים זוכים בתיקיהוצאה לפועל  להגיש בקשה לראשהוצאה לפועל לבצע מסירה אישית של האזהרה לידי החייב. על השליח אשר מבצע את המסירהלדאוג לקבל חתימה של החייב או של בן משפחתו אשר נראה שגילו מעל ל-18.

במידה והחייב או בן משפחתו יסרב לקבל את המעטפה עם האזהרה או לחתום על אישורהמסירה, כל שיהיה על הזוכה לעשות הוא להחתים את השליח על תצהיר בו הואמאשר את נסיבות ביצוע המסירה. התצהיר יוגש ללשכתהוצאה לפועל ויחשב כאילו בוצעה המצאה מלאה. עם הקלדת אישור מסירת האזהרה לחייב, תפיקלשכת הוצאה לפועל מדבקות עם פרטי תיק הוצאה לפועל, פרטי החייב והזוכה. מדבקות אלו ישמשו את הזוכה בהמשך בקשותיו לפעולות כנגד החייב.
 
ישנם מספר הליכים להגנה על החייב:
- בקשת התנגדות
- פשרה או תשלומים
- טענת פרעתי
- בקשה לצו תשלומים
- חקירת יכולת
- איחוד תיקים וחייב מוגבל אמצעים
 בקשה החייב לצו תשלומים
בקשה החייב לצו תשלומים בקשה החייב לצו תשלומים

חייב אשר אין ביכולתו לשלם את החוב במלואו או ע"פ השעורים שנקבעו ע"י ראש ההוצאה לפועל יגיש תוך 20 יום ממועד המצאת האזהרה, בקשה לתשלום החוב שנגדו במועדים ובשעורים שיציע בהתאם ליכולתו

חשוב לציין כי במקרים של חוב מזונות של החייב לבן זוגו או לילדו לא תחול הוראה זו.


ראה מידע נוסף     
 טענת פרעתי
טענת פרעתי טענת פרעתי
משמעות טענת "פרעתי" היא טענה אשר החייב טוען כי מילא אחר פסק הדין והוא אינו חייב עוד למלא אחריו
הכוונה היא למקרים בהםכבר שולם החוב, או תנאים מסוימים שלא מולאו, ולכן אין החוב תקף ועודראה טענת "פרעתי" בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל.
 
בקשה בטענת "פרעתי" יש להגיש בתוך 20 יום מיום קבלת מסמכי האזהרה.

ראה מידע נוסף     
 פשרה או תשלומים
פשרה או תשלומים פשרה או תשלומים
דרך הפשרה
החייב רשאי לפנות לזוכה או לב"כ מטעמו ולנסות להגיעלהסכם להסדרת החוב. אם הושג הסכם כזה ניתן להגישו לראש ההוצאה לפועל על מנת לקבל תוקף של צו תשלומים להסכם תשלום החוב לפי התשלומים המפורטים באזהרה 

החייב יכול לשלם את החוב לפי צו חיוב בתשלומים המצורף לטופס האזהרה.
חשוב לציין
כי תשלום ע"פ צו חיוב בתשלומים אינו מונע נקיטת הליכים נגד החייב.

 התנגדות לביצוע שטר
התנגדות לביצוע שטר התנגדות לביצוע שטר

אם תיק ההוצאה לפועל נפתח בגין שיקים, שטרות או משכון, יהיה החייב רשאי להגיש התנגדות במסגרתה יעלה כל טענה כנגד החוב, כולו או חלקו, לרבות טענת "פרעתי".

החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך ‏20 יום מקבלת האזהרה לידיו.
 
ההתנגדות הנה למעשה כתב הגנתו של החייב אליו הוא חייב לצרף תצהיר מאושר על ידי עורך דין מהן העובדות התומכות בטענות התנגדותו. בהמשך יוסבר כיצד מתנהל הדיוןבהתנגדות, ואולם יאמר כבר עתה כי ההתנגדות תידון כמו בקשת רשות להתגונןבהליך סדר דין מקוצר בפני בית המשפט, וכי אם תינתן לחייב רשות להתגונן, יועבר הדיון לפסים של הליך רגיל בפני בית משפט.

ראה מידע נוסף     

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  קישורים שימושיים  |  מאמרים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
אלכס זרנופולסקי-משרד עורכי דין- www.az-lawoffice.com © כל הזכויות שמורות
אלכס זרנופולסקי עורך דין דרך מנחם בגין 125 (קרית הממשלה), תל-אביב קומה E-1 טלפון: 03-5077222 פקס: 03-6131219 נייד:052-4048010
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל