פיטורין | עורך דין | אלכס זרנופולסקי
יצירת קשר
פיטורין

 • דיני עבודה
 • -
 • דיני עבודה למעסיק ולעובד
 • -
 • זכויות העובד
 • - דיני עבודה - זכויות העובד
 • חוקי עבודה
 • -
  There are 3 matching records. Displaying matches 1 through 3.
   התפטרות המזכה עובד בפיצוי פיטורים -- -- - -

  ישנה חשיבות מיוחדת לקבלת ייעוץ טרם התפטרות, הרי יתכן מתקיימות נסיבות לקבלת פיצוי פיטורים. יצוין, כי אף בקיום נסיבות מתאימות עלולות להישלל מהעובד זכויות לקבלת פיצוי פיטורין כאשר לא מילא אחר תנאי כלשהו תוך מועד!


  התפטרות המזכה עובד בפיצוי פיטורים
   
   מועד לתשלום פיצויי פיטורין -- -- - -
  לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (סעיף 20), על המעביד לשלם לעובד פיצויי פיטורים לפי מועד המאוחר בין אלה:
  (1) יום הפסקת יחסי עובד ומעביד;
  (2) המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החלה על העובד;
  (3) אם נקבעה, על-פי חוזה עבודה או הסכם אחר, זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק, בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי אחר או בצו הרחבה – היום שנקבע לתשלום פיצוי הפיטורים על-פי אותו חוזה עבודה או הסכם, ואם לא נקבע יום כאמור והזכות כאמור נקבעה לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד – היום שבו נקבעה הזכות;
  (4) אם נקבעה, על פי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה, זכות לפיצויי פיטורים לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד ולא נקבע מועד לתשלומם – היום שבו נקבעה הזכות;
  (5) אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום – יום מילוי התנאי האמור או יום תום התקופה האמורה, לפי הענין.

  מועד לתשלום פיצויי פיטורין
   
   פיצוי פיטורין -- -- - -

  דרך המלך בקבלת פיצוי פיטורין הינה פיטורין בידי מעביד לאחר שנת עבודה רצופה באותו מקום עבודה. בדרך כלל אם העובד מתפטר לא יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין. יחד עם זאת קיימים מקרים שיראו התפטרות פיטורין והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין. מקרים אלו מפורטים בחוק חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 בתקנות על פיו.


  פיצוי פיטורין
   

   |  ראשי |  אודות המשרד  |  קישורים שימושיים  |  מאמרים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
  אלכס זרנופולסקי-משרד עורכי דין- www.az-lawoffice.com © כל הזכויות שמורות
  אלכס זרנופולסקי עורך דין דרך מנחם בגין 125 (קרית הממשלה), תל-אביב קומה E-1 טלפון: 03-5077222 פקס: 03-6131219 נייד:052-4048010