פיטורים | עורך דין | אלכס זרנופולסקי
יצירת קשר
פיטורים

 • דיני עבודה למעסיק ולעובד
 • -
 • זכויות העובד
 • - דיני עבודה - זכויות העובד
 • חוקי עבודה
 • -
  There are 7 matching records. Displaying matches 1 through 7.
   דיני עבודה -- -- - -
  משרד עורכי דין אלכס זרנופולסקי מתמחה בתחום דיני עבודה. במסגרת מחלקת דיני העבודה במשרד עורכי דין אלכס זרנופולסקי מעניק יעוץ משפטי מקצועי הן למעסיקים והן לעובדים. בתחום דיני העבודה בישראל הבנת הפן המשפטי הינו הכרחי ויאפשר לך המעסיק / העובד להשיג את התוצאה הרצויה.
  למשרד עורכי דין אלכס זרנופולסקי ניסיון רב הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה.
   
  משרד עורכי דין אלכס זרנופולסקי מעניק שירותים מגוונים כדלהלן:
  • ייצוג המעסיקים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ.
  • עריכה והכנת הסכמי עבודה.
  • הסכמי בעלי מניות.
  • מתן ייעוץ שוטף למעסיקים כגון שינוי תנאי עבודה, פיטורי עובדים ועוד.
  • טיפול בקנסות מנהליים. (קישור לפרק קנסות מנהליים)
  • ייצוג בגישורים.
  • ייצוג בתיקים פליליים בבתי הדין.
  • מתן חוות דעת בתחום דיני עבודה.
  • ניהול מו"מ בשם המעסיק עם עובדים במטרה להגיע להסדר פשרה.
  כיום, לאור ההתפתחות הרבה בנושא דיני העבודה נדרשים מעסיקים לתת מענה לזכויות העובדים ו/או שיקולים של פיטורים, מענקים שונים וכיוצא באלו. לפיכך זקוק המעסיק לייעוץ משפטי מקצועי בזמן אמת על מנת להימנע מבזבוז משאבים רבים (כגון: תביעות, בזבוז זמן יקר לעדויות, הוצאות שונות וכיוצ"ב) שלעיתים אף גובלים בהגשת כתבי אישום פליליים כנגד המעסיק.

  דיני עבודה
   
   הודעה מוקדמת לפיטורים/התפטרות -- -- - -

  עם סיום יחסי עבדה, על העובד או המעביד לפי העניין לתת הודעה מוקדמת בכתב בטרם התפטרות/ פיטורים, בציון תאריך כתיבת המכתב ותאריך בו יכנסו הפיטורים או ההתפטרות לתוקף. מטרת ההודעה המוקדמת הינה לתת זמן לצד השני להכין את עצמו למצב של סיום עבודה.


  הודעה מוקדמת לפיטורים/התפטרות
   
   התפטרות המזכה עובד בפיצוי פיטורים -- -- - -

  ישנה חשיבות מיוחדת לקבלת ייעוץ טרם התפטרות, הרי יתכן מתקיימות נסיבות לקבלת פיצוי פיטורים. יצוין, כי אף בקיום נסיבות מתאימות עלולות להישלל מהעובד זכויות לקבלת פיצוי פיטורין כאשר לא מילא אחר תנאי כלשהו תוך מועד!


  התפטרות המזכה עובד בפיצוי פיטורים
   
   מועד לתשלום פיצויי פיטורין -- -- - -
  לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (סעיף 20), על המעביד לשלם לעובד פיצויי פיטורים לפי מועד המאוחר בין אלה:
  (1) יום הפסקת יחסי עובד ומעביד;
  (2) המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החלה על העובד;
  (3) אם נקבעה, על-פי חוזה עבודה או הסכם אחר, זכות לפיצויי פיטורים העודפת על זו הקבועה בחיקוק, בהסכם קיבוצי, בהסדר קיבוצי אחר או בצו הרחבה – היום שנקבע לתשלום פיצוי הפיטורים על-פי אותו חוזה עבודה או הסכם, ואם לא נקבע יום כאמור והזכות כאמור נקבעה לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד – היום שבו נקבעה הזכות;
  (4) אם נקבעה, על פי הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה, זכות לפיצויי פיטורים לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד ולא נקבע מועד לתשלומם – היום שבו נקבעה הזכות;
  (5) אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום – יום מילוי התנאי האמור או יום תום התקופה האמורה, לפי הענין.

  מועד לתשלום פיצויי פיטורין
   
   פיטורים שלא כדין -- -- - -
  ככלל, למעביד ישנה פרורוגטיבה (זכות ייחודית) לפטר עובדיו. עם זאת, אל למעביד לפטר עובד באופן שרירותי והדבר צריך להיעשות שלא מטעמים זרים ועל המעביד לתת לעובד אפשרות להשמיע טענותיו, מדוע אין לפטרו (זכות שימוע).
  אסור לפטר עובדת בהריון שעבדה מעל 6 חודשים (אלא אם מקבלים היתר מיוחד מהממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת); מי שהיה מעורב בניסיון לארגן עובדים במקום העבודה, מי שתבע את מעסיקו, מי שהתלונן על מעסיקו או נגד עובד אחר של אותו מעביד או שסייע לעובד אחר להגיש תלונה כזו. הסעד הניתן בד"כ בביה"ד לעבודה הוא פיצויים מוגדלים.

  פיטורים שלא כדין
   
   פיצוי פיטורין -- -- - -

  דרך המלך בקבלת פיצוי פיטורין הינה פיטורין בידי מעביד לאחר שנת עבודה רצופה באותו מקום עבודה. בדרך כלל אם העובד מתפטר לא יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין. יחד עם זאת קיימים מקרים שיראו התפטרות פיטורין והעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין. מקרים אלו מפורטים בחוק חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 בתקנות על פיו.


  פיצוי פיטורין
   
   שירותים למעסיק -- -- - -
  • ייצוג המעסיקים בבתי הדין לעבודה ברחבי הארץ.
  • עריכה והכנת הסכמי עבודה.
  • מתן ייעוץ שוטף למעסיקים כגון שינוי תנאי עבודה, פיטורי עובדים ועוד.
  • טיפול בקנסות מנהליים. (קישור לפרק קנסות מנהליים)
  • ייצוג בגישורים.
  • ייצוג בתיקים פליליים בבתי הדין.
  • מתן חוות דעת בתחום דיני עבודה.
  • ניהול מו"מ בשם המעסיק עם עובדים במטרה להגיע להסדר פשרה.
    
  כיום, לאור ההתפתחות הרבה בנושא דיני העבודה נדרשים מעסיקים לתת מענה לזכויות העובדים ו/או שיקולים של פיטורים, מענקים שונים וכיוצא באלו. לפיכך זקוק המעסיק לייעוץ משפטי מקצועי בזמן אמת על מנת להימנע מבזבוז משאבים רבים (כגון: תביעות, בזבוז זמן יקר לעדויות, הוצאות שונות וכיוצ"ב) שלעיתים אף גובלים בהגשת כתבי אישום פליליים כנגד המעסיק. 
   
  משרד עורכי דין אנג`ל, זרנופולסקי מעניק ליווי ויעוץ משפטי שוטף במסגרת שירותי ריטיינר העשוי לאפשר לך המעסיק להתרכז בתחומי פעילות העיקרית של החברה ולהימנע מסכסוכי עבודה פנימיים בחברה.

  שירותים למעסיק
   

   |  ראשי |  אודות המשרד  |  קישורים שימושיים  |  מאמרים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
  אלכס זרנופולסקי-משרד עורכי דין- www.az-lawoffice.com © כל הזכויות שמורות
  אלכס זרנופולסקי עורך דין דרך מנחם בגין 125 (קרית הממשלה), תל-אביב קומה E-1 טלפון: 03-5077222 פקס: 03-6131219 נייד:052-4048010