אזרחי | עורך דין | אלכס זרנופולסקי
יצירת קשר
אזרחי

 • זרונופולסקי - משרד עורכי דין
 • -
 • משפט אזרחי - מסחרי
 • -
 • אודות המשרד
 • -
 • משפט אזרחי - מסחרי
 • -
 • אזרחות לבן/בת זוג זר
 • -
 • מעמד להורה קשיש של אזרח ישראלי
 • -
 • נהלים של משרד הפנים
 • -
  There are 19 matching records. Displaying matches 1 through 19.
   אזרחות ישראלית -- -- - -
  קבלת אזרחות ישראלית. הכיצד? להלן דרכים לקבלת אזרחות ישראלית רוונטיות להיום (למעט המקרים הנדירים):

  1. אזרחות מכוח שבות על פי חוק השבות, תש"י-1950, הקובע בסעיף 1, כי "כל יהודי זכאי לעלות ארצה" וסעיף 2 לחוק האזרחות,תשי"ב-1952 הקובע כי הזכאות לאזרחות מוקנית עם עלייה לישראל (קרי, לזכאים על פי חוק השבות) וליהודי שבא לישראל (כלומר, הגיע לביקור לעומת העליה) ולאחר בואו הביע רצון להשתקע בה – מיום קבלת תעודת עולה.

  2. קבלת אזרחות על פי חוק האזרחות, תשי"ב-1952:
  • אזרחות מכוח ישיבה בישראל
  • אזרחות מכוח לידה
  • אזרחות מכוח אימוץ
  • אזרחות מכוח התאזרחות
  • התאזרחות של בעל ואישה
  • אזרחות למי ששירת שירות סדיר בצה"ל ומי ששיכל בן או בת בשירות כזה
  • מכוח הענקת אזרחות ישראלית.

  אזרחות ישראלית
   
   אילו מסמכים נדרשים לצורך נישואין אזרחיים בחו"ל ורישום כדין בישראל -- -- - -
  תכנון מקדמי -
  זכור: לפני נסיעה למדינה בה מתוכננים להיערך הנישואין יש לברר:

  1. האם אחד או שני בני הזוג צריכים להיות אזרחי המדינה.
  2. מהי הדרישה לשהות מינימלית במדינה
  3. מהם המסמכים הנדרשים.
  4. האם נדרש להמציא מסמך ""Nulla Osta (מסמך זה אינו נדרש בקפריסין).
  5. האם דרושות בדיקות רפואיות
  6. מהו גיל הנישואין המינימלי.

  אילו מסמכים נדרשים לצורך נישואין אזרחיים בחו"ל ורישום כדין בישראל
   
   אלכס זרנופולסקי , עו"ד -- -- - -

  עורך דין אלכס זרנופולסקי הינו בוגר האוניברסיטה העברית. עו"ד זרנופולסקי השלים את התמחותו בבית המשפט המחוזי בירושלים, תחת פיקוחו של כב` השופט ולימים המשנה לנשיא ד"ר עוני חבש בתחום אזרחי ופלילי. עו"ד אלכס זרנופולסקי הוא בעל ניסיון מקצועי רב במשפט מנהלי, משפט אזרחי ודיני עבודה.

  בתיקים שנוהלו ע"י המשרד הושגו הצלחות משמעותיות ואף ניתנו פסקי דין והחלטות תקדימיות בתחום מנהלי (עתירות נגד משרד הפנים בעניין מעמד בישראל) דיני עבודה והוצאה לפועל הכל בזכות היחס המיוחד לו זוכה כל תיק ותיק במשרד.


  אלכס זרנופולסקי , עו"ד
   
   אתר בית המשפט -- -- - -

  הרשות השופטת בישראל מורכבת מבתי משפט ומבתי דין, להם העניק חוק יסוד: השפיטה סמכות שפיטה. בידי בתי המשפט סמכות שפיטה כללית: בעניינים פליליים, אזרחיים ומינהליים. בידי בתי הדין סמכות שפיטה מיוחדת - לעניינים מסוימים ולאנשים מסוימים. לדוגמה, לבתי דין דתיים יש סמכות שפיטה בענייני המעמד האישי, ובעיקר בענייני נישואין וגירושין; לבתי דין לעבודה יש סמכות שפיטה בעניינים הנובעים מיחסי עבודה. בתי הדין לעבודה נמצאים באחריות הנהלת בתי המשפט, שהיא חלק ממשרד המשפטים; בתי הדין הדתיים נמצאים באחריות המשרד לענייני דתות.


  אתר בית המשפט
   
   בני זוג שאחד מהם עובד/ת זר/ה או אינו בעל אשרה/אזרחות ישראלית בתוקף -- -- - -
  מנגד, בישראל שוהים מאות אלפי זרים, חלק ניכר מהם מוגדרים כעובדים זרים שחלקם ממשיך לעבוד בישראל ללא התרי שהייה/עבודה שפקעו, כמו כן, שוהים בישראל תיירים שנכנסו כדין ואשרתם פקעה, ועל כל אלו נוספו בשנים האחרונות אלפי מסתננים שהגיעו לישראל בנסיבות שונות (סכנת חיים, רעב, חיפוש אחר אמצעי מחייה) מאפריקה וממדינות שונות שחיים בישראל שלא כדין ו/או ללא מעמד ברור.
   
  אף למקרים אלו יש פתרון, כלומר ניתן להסדיר מעמד של עובד זר כזה בישראל.

  בני זוג שאחד מהם עובד/ת זר/ה או אינו בעל אשרה/אזרחות ישראלית בתוקף
   
   הסדרת מעמד בישראל למטפל -- -- - -
  הסדרת מעמד למטפל/ת זר/ה של קשישים סיעודיים עם נסיבות הומניטאריות מיוחדות:

  מאת עורך דין אלכס זרנופולסקי

  בתיק עע"מ 4413/08 נדון עניין מורכב מאוד של מתן אשרת עבודה בישראל לעובדת זרה בסיעוד ששהתה בישראל באופן בלתי חוקי עובר להעסקתה אצל אזרח ישראלי קשיש ניצול שואה (העובדת הזרה שהתה בישראל כ-8 שנים לפני תחילת העסקה, קרי מיצתה את התקופה המרבית של 63 חודשים).

  הסדרת מעמד בישראל למטפל
   
   הסדרת מעמד לבן זוג זר -- -- - -

  קבלת מעמד בישראל על סמך חיים משותפים או נישואים עם אזרח ישראלי

  מאת עורך דין אלכס זרנופולסקי

  במאמר זה נעמוד על הבדלים בין נוהל בני זוג ידועים בציבור של משרד הפנים לבין נוהל בני זוג זרים הנשואים לאזרחים ישראלים.
  שאלת הקניית מעמד בישראל לבני הזוג הזרים ידועים בציבור של אזרחי ישראל נדונה במסגרת נוהל "הסדרת מעמד של בן זוג של אזרח ישראלי לרבות בני אותו מין", מס` 5.2.0009, מכונה כנוהל "חיים משותפים" או נוהל "ידועים בציבור" של משרד הפנים, (להלן: "נוהל ידועים בציבור").


  הסדרת מעמד לבן זוג זר
   
   הסדרת מעמד להורה קשיש בודד של אזרח ישראלי -- -- - -

  נוהל הורה-קשיש של משרד הפנים

  מאת עורך דין אלכס זרנופולסקי

  נוהל הורה-קשיש מספר 5.2.0033 ששמו המלא הינו "נוהל הטיפול במתן מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי" כשמו הוא מטפל בהסדרת מעמדו של הורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי.
  נוהל זה בא לפתור בעיה הומניטארית ספציפית אליה נקלעים הורים קשישים אשר ילדיהם חיים בחו"ל ומטבע הדברים בהגיעם לגיל פנסיוני נזקקים לתמיכת ילדיהם.


  הסדרת מעמד להורה קשיש בודד של אזרח ישראלי
   
   הסכם ממון טרום הנישואין -- -- - -

  מאחר והנישואין האזרחיים ואף מעמדם של ידועים בציבור מוכר בישראל לכל דבר ועניין נלווים לנישואין/חיים משותפים אלו חובות וזכויות, ובעת פירוד עלולים לצוץ בעיות רבות, בין השאלות שעולות תדיר בנושא זה כלולים עניינים רכושיים, כספיים (מזונות וכיוצא בזה) ואחרים (משמורת ילדים ועוד).

  הסכם ממון טרם הנישואין מאפשר לבני זוג להגדיר את מערכת היחסים הרצויה לרבות כל ענייניהם הכספיים, רכושיים ואחרים.

  הלכה למעשה בני הזוג יכולים לקבוע את היחסים הרכושיים והכספים ביניהם בדרך שונה מזו הקבועה בחוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973).

  הסכם ממון טרום הנישואין
   
   התמ"ת משרד המשפטים -- -- - -

  תחומי האחריות של משרד המשפטים הם רבים ומגוונים וכוללים את מערך הייעוץ והחקיקה, פרקליטות המדינה, הסיוע המשפטי האזרחי, הסנגוריה הציבורית, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, אגף רישום והסדר מקרקעין, אגף השמאי הממשלתי הראשי, המרכז הארצי לגישור, הרשמים השונים ובכלל זה רשם החברות, רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, רשם מאגרי המידע, רשמים נוספים וכן יחידות האחראיות על רישוי מקצועי בהן מועצת רואי החשבון, מועצת שמאי המקרקעין רשם המתווכים והמחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה.


  התמ"ת משרד המשפטים
   
   זכויות ידועים בציבור -- -- - -

  מושג ידועים בציבור, בדיקת כנות הקשר בין בן הזוג הזר לבין בן הזוג הישראלי ע"י משרד הפנים והאיסור לגרש בן הזוג הזר.

  מאת עורך דין אלכס זרנופולסקי

  "מושג ידועים בציבור" - כבוד השופט ברק, לימים נשיא בית המשפט העליון, כתב בבג"צ 693/91 אפרת נ` הממונה על מרשם אוכלוסין, בעניין ידועים בציבור בזו הלשון:
  "בצד מוסד הנישואין כדת וכדין, בסטטוס הנישואין הנגזר ממנו, קיים בישראל המוסד של הידועים בציבור. זוהי יצירה ישראלית משפטית, פרי החקיקה והפסיקה...".


  זכויות ידועים בציבור
   
   מה זה "Nulla Osta"? -- -- - -

  בחלק ממדינות העולם נדרשים נתינים זרים הבאים להינשא להציג אישור `כשירות משפטית להינשא` - בלטינית "Nulla Osta"

  מסמך זה מעיד כי אין מניעה חוקית של בני הזוג בארצם שיינשאו.

  הקונסוליות הישראליות הונחו על-ידי משרד החוץ שלא להנפיק לאזרחים ישראליים המבקשים להינשא בחו"ל אישור שכזה. ההנחיה גם עמדה במבחן בג"ץ: השופטים ציינו כי "מתן ההצהרה אינו בסמכותו של הקונסול, והוא עניין לפסק דין של בית משפט מוסמך, המעורר שאלות לא פשוטות".


  מה זה "Nulla Osta"?
   
   משרד החוץ -- -- - -

  משרד החוץ מופקד עלגיבוש מדיניות החוץ של ממשלת ישראל, על ביצועה והסברתה. הוא מייצג את המדינה בפני ממשלות זרות וארגונים בינלאומיים, מסביר את עמדותיה ובעיותיה ברחבי העולם, שוקד עלקידום קשרי הכלכלה, התרבות והמדע ומקדם את שיתוף הפעולה עם ארצות מתפתחות. המשרדפועל לטיפוח הקשרים עם הקהילות היהודיות בתפוצות ושומר על זכויותיהם של אזרחיםישראלים השוהים בחו"ל.
  את משימותיו המגוונות מבצע המשרד באמצעות המשרד הראשיבירושלים ונציגויות ישראל בחו"ל.


  משרד החוץ
   
   משרד הפנים -- -- - -

  משרד הפנים אחראי מטעם הממשלה על תכנון וביצוע המדיניות הלאומית. המשרד פועל ברמה הארצית וברמה המחוזית, ומספק שירותים ומידע בנושאים אזרחיים, בהם רישום אוכלוסין, הנפקת תעודות, ודרכונים, שירותי חירום, פיקוח על הבחירות, אכיפת חוקי התכנון והבנייה, פיקוח על אתרי רחצה, רישוי כלי יריה ונציבות כבאות והצלה.


  משרד הפנים
   
   נישואים בין בני זוג מאותו מין -- -- - -

  כידוע אין בני זוג מאותו מין יכולים להינשא בישראל - מאחר והזכות להשיא ולגרש נתונה לבתי הדין הרבניים והללו לא יכירו בנישואין אלו בעתיד הנראה לעין.

  יאמר, כי אף שנישואיי בני אותו מין הוכרו בישראל לעניין מעמדם וזכויותיהם, עדיין הללו אינם יכולים להינשא, לפיכך האפשרות היחידה לבני זוג מאותו מין המעוניינים למסד קשר נישואין ביניהם היא הדרך של נישואין אזרחיים בלבד.


  נישואים בין בני זוג מאותו מין
   
   נישואים במעמד צד אחד – Proxy marriage -- -- - -

  יאמר, כי הדין הדתי מאפשר לקדש אישה באמצעות שליח היינו המקדש אינו חייב להיות נוכח במעמד הקידושין אלא יכול למנות שליח מטעמו שיקדש את בחירת ליבו.

  דרך משל, מקרה מפורסם שהעלה את נישואיי השליחות במעמד צד אחד לדיון ציבורי בישראל, הינו הסוגיה בדבר הכרת נישואיו של רוצח ראש הממשלה לשעבר מר יצחק רבין ז"ל.
   

  נישואים במעמד צד אחד – Proxy marriage
   
   נישואין אזרחיים -- -- - -

  בישראל, כאמור בני זוג בעלי דת שונה (זוגות מעורבים) אינם יכולים להינשא באופן חוקי אלא בנישואין אזרחיים מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

  חשוב להבין כי הפופולאריות הרבה לה זוכים הנישואין האזרחיים בקרב יהודים בעלי אזרחות ישראלית אינה נובעת רק מהצורך של אותם זוגות מעורבים להינשא, אלא ממצב הקיים בדין הדתי בישראל, לפיו ישנם זוגות רבים שיש לגביהם מניעה הלכתית של ממש להינשא על פי הדין הדתי כדוגמת: פסולי חיתון, נישואי כהן עם גרושה/גיורת, נישואי בני זוג מאותו מין, אפשרות נוספת הינה של בני זוג בעלי דת שונה (זוגות מעורבים).


  נישואין אזרחיים
   
   נישואין אזרחיים בישראל -- -- - -
  מאת עורך דין אלכס זרנופולסקי

  אודות חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע–2010, (להלן: "החוק") קיימת כיום אפשרות לבני זוג ששניהם חסרי דת להירשם כנשואים אצל רשם הזוגיות במשרד המשפטים.

  למעשה, היום זאת אפשרות היחידה למיסוד אזרחי של הקשר באופן רשמי בישראל, אך רלבנטיות שלה מוגבלת לבני זוג חסרי דת העומדים בקריטריונים מספר לפי החוק, קרי אינו מספק פתרון לבני זוג שאחד מהם יהודי או משתייך לאחת הדתות המנויות בחוק שהם נכון להיום רוב המכריע של בני הזוג הזקוקים למוסד נישואין אזרחיים בישראל.

  נישואין אזרחיים בישראל
   
   נישואין בישראל - הדין הנוהג -- -- - -

  בני זוג בני אותה הדת המעוניינים להינשא בישראל יכולים לעשות זאת באופן רשמי רק על פי הדין הדתי החל עליהם, באם שני בני הזוג בני דת מוכרת:

  יהודים - להתחתן אצל רב, להירשם בהנהלת בתי הדין הרבניים
  נוצרים - להתחתן אצל כומר, להירשם במשרד הדתות מח` נוצרית
  מוסלמים - להתחתן אצל אימם, להירשם בהנהלת בתי הדין השרעיים
  דרוזים - להתחתן אצל השיך של השבט, להירשם בהנהלת בתי הדין הדרוזיים

  כך, בכל עניין הקשור לנישואין או גירושין יחול עליהם הלכות הדין הדתי.
  לאור זאת, בשל התנהלות בתי הדין הדתיים והקביעה החוקתית כי אין בילתו, קיימת בישראל תרעומות קשה על המצב החוקתי השורר בישראל המונע אפשרות לנישואין אזרחיים.
   
  לאחרונה עבר בכנסת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010 אשר מספק פתרון למגזר מאוד קטן של אזרחי ותושבי ישראל חסרי דת לפי הקריטריונים הקבועים בו.
   
   

  נישואין בישראל - הדין הנוהג
   

   |  ראשי |  אודות המשרד  |  קישורים שימושיים  |  מאמרים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
  אלכס זרנופולסקי-משרד עורכי דין- www.az-lawoffice.com © כל הזכויות שמורות
  אלכס זרנופולסקי עורך דין דרך מנחם בגין 125 (קרית הממשלה), תל-אביב קומה E-1 טלפון: 03-5077222 פקס: 03-6131219 נייד:052-4048010