יצירת קשר
קישורים שימושיים
מציג 17 עד 32 מתוך 34 נושאים.
« 1 2 3 »
 מנהל מקרקעי ישראל
מנהל מקרקעי ישראל מנהל מקרקעי ישראל

מינהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל על פי חוק,  החל מ- 1960, את קרקעות המדינה, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ - 93% משטח מדינת ישראל (כ - 22 מיליון דונם), בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל.
מועצת מקרקעי ישראל המונה כיום 22 חברים (מחציתם נציגי משרדי ממשלה ומחציתם נציגי קרן קיימת לישראל) היא הקובעת את המדיניות הקרקעית, שלפיה ינוהלו מקרקעי ישראל, מפקחת על פעולתו של מינהל מקרקעי ישראל ומאשרת את תקציבו. בראש המועצה עומד שר התשתיות הלאומיות.


לצפייה באתר מנהל מקרקעי ישראל     
 לישכת רישום מקרקעין - טאבו
לישכת רישום מקרקעין - טאבו לישכת רישום מקרקעין - טאבו

פעילות של הלשכות לרישום מקרקעין (טאבו) מתנהלת בתשע לשכות רישום – ירושלים, תל-אביב, חיפה, פתח-תקוה, נצרת, נתניה, באר-שבע, חולון ורחובות (שתי שלווחות : עכו וחדרה). לשכת רישום המקרקעין אחראית לניהול פנקסי המקרקעין ותיקי הפעולה המכילים את אוסף התעודות והמסמכים ששימשו יסוד לרישום. בלשכות הרישום מבוצעות עיסקאות ופעולות הנרשמות בפנקסי המקרקעין, ביניהן מכר, חכירות, הערות אזהרה, ירושות, משכנתאות, פעולות תכנון, זיקות הנאה, זכות קדימה, צווים של בתי משפט ורשויות אחרות ועוד.

 

לצפייה באתר לשכת רישום מקרקעין     
 המוקד לסיוע לעובדים זרים
המוקד לסיוע לעובדים זרים המוקד לסיוע לעובדים זרים

המוקד לסיוע עובדים זרים הוא ארגוןא-פוליטי, ללא מטרות רווח, אשר הוקם בשנת 1998 ופועל להגנה על זכויותיהם של מהגריעבודה וקורבנות הסחר בנשים. המוקד פועל במספר מישורים: עזרה פרטנית, סנגור ומתןסיוע הומניטרי; פעילות לשינוי מדיניות הממשלה; וכן, הגברת מודעות הציבור. פעילותהמוקד מבוססת במרביתה על עבודתם של מתנדבים.


לצפייה באתר מוקד לסיוע עובדים זרים     
 משטרת ישראל
משטרת ישראל משטרת ישראל

משטרת-ישראל פועלת לאכיפת החוק, לקיום הסדר הציבורי, לשמירה על בטחון הנפש והרכוש, תוך כיבוד זכויות היסוד של האדם. השירות במשטרת-ישראל מבוסס על ההכרה בשליחות הלאומית שאותה אנו מגשימים, תוך הזדהות עם ערכי מדינת-ישראל ברוח מגילת העצמאות. ערכי משטרת-ישראל הנם המצפן המוסרי, המכוון את התנהגות כלל השוטרים.


לצפייה באתר משטרת ישראל     
 משרד החוץ
משרד החוץ משרד החוץ

משרד החוץ מופקד עלגיבוש מדיניות החוץ של ממשלת ישראל, על ביצועה והסברתה. הוא מייצג את המדינה בפני ממשלות זרות וארגונים בינלאומיים, מסביר את עמדותיה ובעיותיה ברחבי העולם, שוקד עלקידום קשרי הכלכלה, התרבות והמדע ומקדם את שיתוף הפעולה עם ארצות מתפתחות. המשרדפועל לטיפוח הקשרים עם הקהילות היהודיות בתפוצות ושומר על זכויותיהם של אזרחיםישראלים השוהים בחו"ל.
את משימותיו המגוונות מבצע המשרד באמצעות המשרד הראשיבירושלים ונציגויות ישראל בחו"ל.


לצפייה באתר משרד החוץ     
 קו לעובד
קו לעובד קו לעובד

קו לעובד (עמותה רשומה 580175545) הוא ארגון לא ממשלתי ללא מטרות רווח הפועל מאז שנת 1991, שמטרתו הגנה על זכויות עובדים חלשים. הארגון מספק מידע על זכויות והגנה לעובדים המקופחים ביותר בישראל: מהגרי עבודה, פלסטינים, פליטים, מבקשי מקלט וישראלים בעלי הכנסה נמוכה.


לצפייה באתר קו לעובד     
 איגוד לשכות המסחר
איגוד לשכות המסחר איגוד לשכות המסחר
איגוד לשכות המסחר נוסד בשנת 1919 איגוד לשכות המסחר הוא ארגון העסקים והמעסיקים הגדול בישראל מסגרת האיגוד כוללת את לשכות המסחר בתל אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע,
נצרת ואילת.
מספר העסקים והארגונים החברים באופן ישיר באיגוד בכל רחבי הארץ הוא כ- 5000 ובאופן עקיף עוד כ- 10,000 חברות עסקיות המאוגדות בלשכות המסחר באמצעות הארגונים החברים בו.

לצפייה באתר איגוד לשכות המסחר     
 לשכת רואי החשבון
לשכת רואי החשבון לשכת רואי החשבון

לשכת רואי חשבון בישראל נוסדה לפני 77 שנים בשנת 1931 והיא מאגדת למעלה מ-11,000 רואי חשבון העוסקים במקצוע ו-130 חברים נלווים בינלאומיים.

הלשכה הינה הארגון היחידי של בעלי מקצוע חופשי בישראל העוסק בקביעת הנורמות והסטנדרטים של המקצוע כאשר בנוסף מקפידה הלשכה להיות מעורבת בכל הקשור למהלכים הכלכליים והחברתיים במשק.


לצפייה באתר לשכת רואי החשבון     
 לשכת עורכי הדין - וועד מחוז תל אביב
לשכת עורכי הדין - וועד מחוז תל אביב לשכת עורכי הדין - וועד מחוז תל אביב
 תפקידי הועד המחוזי הם:
(1) לפעול להגנת ענייניהם המקצועיים של חברי הלשכה במחוז.
(2) לדון בשאלות אתיות העולות במהלך עבודתם של עורכי הדין.
(3) ליזום פעילויות ומפעלים מקצועיות לחברי המחוז. הועד המחוזי יוזם ימי עיון, השתלמויות, וסדנאות עבור חברי המחוז.
 

לצפייה באתר לשכת עורכי הדין - וועד מחוז ת"א     
 בנק ישראל - בירור שערי מטבע חוץ
בנק ישראל - בירור שערי מטבע חוץ בנק ישראל - בירור שערי מטבע חוץ

חוק בנק ישראל מדגיש את עצמאותו של הבנק. לכן מתמנה הנגיד בידי נשיא המדינה, על פי המלצת הממשלה, לתקופת כהונה של חמש שנים.
הנגיד מופקד על ניהולו של בנק ישראל, ומתווה את המדיניות בתחומים השונים שבאחריות הבנק - המדיניות המוניטרית, מדיניות שער החליפין, ניהול יתרות מטבע החוץ, הנפקת המטבע, רישוי לבנקים ועוד.
הנגיד משמש, על פי החוק, גם יועץ כלכלי לממשלה, ולפיכך הוא משתתף בישיבות ועדת השרים לענייני כלכלה ובדיוניה הכלכליים החשובים של הממשלה.


לצפייה באתר בנק ישראל - מטבע חוץ     
 התאחדות הקבלנים בישראל
התאחדות הקבלנים בישראל התאחדות הקבלנים בישראל

ענף הבנייה והתשתיות בישראל מצוי בחודשים האחרונים בתקופת מפנה חלקית: מחד אנו עדים להתעוררות במכירת דירות בעיקר במרכז הארץ הבאה לידי ביטוי גם בעליית מחירי הדירות, ומאידך, לצד ההתאוששות במרכז הארץ, סובלות ערי הפריפריה של ישראל בנגב ובגליל מהתעלמות לאומית והעדר ביקושים. אחת המטרות שלנו כהתאחדות הקבלנים תהייה להפסיק את תהליך החלוקה של מדינת ישראל למדינת מרכז ולמדינת פריפריה ולפעול אל מול הממשלה לקידום ועידוד הנגב והגליל.


לצפייה באתר התאחדות הקבלנים בישראל     
 הביטוח הלאומי
הביטוח הלאומי הביטוח הלאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא אחד מעמודי התווך שעליהם נשענתמדיניות החברה והכלכלה בישראל. הוא פועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי שהתקבל בכנסתבנובמבר 1953. מאז ועד היום הוקמו ויושמו במוסד לביטוח לאומי תוכניות ביטוח רבות, שהותאמו בהתמדה לצרכים המשתנים של החברה והמדינה. המוסד התרחב והתפתח במטרה להבטיחלתושבי מדינת ישראל רשת ביטחון בפני סיכונים כלכליים וחברתיים.

 


לצפייה באתר הביטוח הלאומי     
 שער הממשלה
שער הממשלה שער הממשלה

אוכלוסיית הגמלאים בישראל היא מן האוכלוסיות הגדולות והמשמעותיות במדינה. עבור ציבור זה ריכזנו מידע וקישורים מכל אתרי הממשלה ורשויותיה. כאן תוכלו לקבלמידע על פנסיה והשימוש הנבון בה, בריאות וסיעוד, חיים פעילים בקהילה ופעילויותפנאי, מידע על קצבאות ועל זכויות וכן מידע למטפלים בקשישים ולאוכלוסיות יעדמשיקות.


לצפייה באתר שער הממשלה     
 אתר בית המשפט
אתר בית המשפט אתר בית המשפט

הרשות השופטת בישראל מורכבת מבתי משפט ומבתי דין, להם העניק חוק יסוד: השפיטה סמכות שפיטה. בידי בתי המשפט סמכות שפיטה כללית: בעניינים פליליים, אזרחיים ומינהליים. בידי בתי הדין סמכות שפיטה מיוחדת - לעניינים מסוימים ולאנשים מסוימים. לדוגמה, לבתי דין דתיים יש סמכות שפיטה בענייני המעמד האישי, ובעיקר בענייני נישואין וגירושין; לבתי דין לעבודה יש סמכות שפיטה בעניינים הנובעים מיחסי עבודה. בתי הדין לעבודה נמצאים באחריות הנהלת בתי המשפט, שהיא חלק ממשרד המשפטים; בתי הדין הדתיים נמצאים באחריות המשרד לענייני דתות.


לצפייה באתר הנהלת בתי המשפט     
 התמ"ת משרד המשפטים
התמ"ת משרד המשפטים התמ"ת משרד המשפטים

תחומי האחריות של משרד המשפטים הם רבים ומגוונים וכוללים את מערך הייעוץ והחקיקה, פרקליטות המדינה, הסיוע המשפטי האזרחי, הסנגוריה הציבורית, אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי, אגף רישום והסדר מקרקעין, אגף השמאי הממשלתי הראשי, המרכז הארצי לגישור, הרשמים השונים ובכלל זה רשם החברות, רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר, רשם מאגרי המידע, רשמים נוספים וכן יחידות האחראיות על רישוי מקצועי בהן מועצת רואי החשבון, מועצת שמאי המקרקעין רשם המתווכים והמחלקה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה.


לצפייה באתר התמ"ת משרד המשפטים     
 משרד הפנים
משרד הפנים משרד הפנים

משרד הפנים אחראי מטעם הממשלה על תכנון וביצוע המדיניות הלאומית. המשרד פועל ברמה הארצית וברמה המחוזית, ומספק שירותים ומידע בנושאים אזרחיים, בהם רישום אוכלוסין, הנפקת תעודות, ודרכונים, שירותי חירום, פיקוח על הבחירות, אכיפת חוקי התכנון והבנייה, פיקוח על אתרי רחצה, רישוי כלי יריה ונציבות כבאות והצלה.


לצפייה באתר משרד הפנים     

  
  
 |  ראשי |  אודות המשרד  |  קישורים שימושיים  |  מאמרים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
אלכס זרנופולסקי-משרד עורכי דין- www.az-lawoffice.com © כל הזכויות שמורות
אלכס זרנופולסקי עורך דין דרך מנחם בגין 125 (קרית הממשלה), תל-אביב קומה E-1 טלפון: 03-5077222 פקס: 03-6131219 נייד:052-4048010
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל