יצירת קשר
אזרחות ישראלית

משרד עורכי דין אלכס זרנופולסקי מטפל בהסדרת מעמד קבע לאשרות של תושב ואזרחות על סמך חיים משותפים ו/או נישואין של זוגות מעורבים (אחד מבני הזוג הוא בעל אזרחות ישראלית) טרום מעצר של בן הזוג הזר ו/או במסגרתו ואף לאחריו, גיור, הגשת בקשות שהייה מטעמים הומניטאריים ועוד.

 אזרחות ישראלית
אזרחות ישראלית אזרחות ישראלית
קבלת אזרחות ישראלית. הכיצד? להלן דרכים לקבלת אזרחות ישראלית רוונטיות להיום (למעט המקרים הנדירים):

1. אזרחות מכוח שבות על פי חוק השבות, תש"י-1950, הקובע בסעיף 1, כי "כל יהודי זכאי לעלות ארצה" וסעיף 2 לחוק האזרחות,תשי"ב-1952 הקובע כי הזכאות לאזרחות מוקנית עם עלייה לישראל (קרי, לזכאים על פי חוק השבות) וליהודי שבא לישראל (כלומר, הגיע לביקור לעומת העליה) ולאחר בואו הביע רצון להשתקע בה – מיום קבלת תעודת עולה.

2. קבלת אזרחות על פי חוק האזרחות, תשי"ב-1952:
  • אזרחות מכוח ישיבה בישראל
  • אזרחות מכוח לידה
  • אזרחות מכוח אימוץ
  • אזרחות מכוח התאזרחות
  • התאזרחות של בעל ואישה
  • אזרחות למי ששירת שירות סדיר בצה"ל ומי ששיכל בן או בת בשירות כזה
  • מכוח הענקת אזרחות ישראלית.

ראה מידע נוסף     
 מה זה אפוסטיל?
מה זה אפוסטיל? מה זה אפוסטיל?

אפוסטיל - חותמת אישרור בינלאומית

אפוסטיל (Apostille) היא חותמת אישרור בינלאומית שצריך לקבל במדינת המוצא על המסמכים הרשמיים, בכדי שלמסמך יהיה תוקף משפטי מלא גם במדינה שאליה נוסעים. בישראל ניתן לעשות אפוסטיל במשרד החוץ מבתי משפט השלום.

יש לשים לב כי מספר מדינות לא חתומות על אמנת האג, ושם האשרור הוא שונה.
כשיוצאים למדינה שאינה חתומה על אמנת אפוסטיל, יש תהליך שונה של אשרור המסמכים בישראל.
 
יצוין, כי מסמכים ציבוריים שהונפקו ע"י רשויות ומשרדים ממשלה במדינת ישראל מאושרים אך במשרד החוץ.
 

 מה זה "Nulla Osta"?
מה זה "Nulla Osta"? מה זה "Nulla Osta"?

בחלק ממדינות העולם נדרשים נתינים זרים הבאים להינשא להציג אישור `כשירות משפטית להינשא` - בלטינית "Nulla Osta"

מסמך זה מעיד כי אין מניעה חוקית של בני הזוג בארצם שיינשאו.

הקונסוליות הישראליות הונחו על-ידי משרד החוץ שלא להנפיק לאזרחים ישראליים המבקשים להינשא בחו"ל אישור שכזה. ההנחיה גם עמדה במבחן בג"ץ: השופטים ציינו כי "מתן ההצהרה אינו בסמכותו של הקונסול, והוא עניין לפסק דין של בית משפט מוסמך, המעורר שאלות לא פשוטות".


ראה מידע נוסף     
 אילו מסמכים נדרשים לצורך נישואין אזרחיים בחו"ל ורישום כדין בישראל
אילו מסמכים נדרשים לצורך נישואין אזרחיים בחו"ל ורישום כדין בישראל אילו מסמכים נדרשים לצורך נישואין אזרחיים בחו"ל ורישום כדין בישראל
תכנון מקדמי -
זכור: לפני נסיעה למדינה בה מתוכננים להיערך הנישואין יש לברר:

1. האם אחד או שני בני הזוג צריכים להיות אזרחי המדינה.
2. מהי הדרישה לשהות מינימלית במדינה
3. מהם המסמכים הנדרשים.
4. האם נדרש להמציא מסמך ""Nulla Osta (מסמך זה אינו נדרש בקפריסין).
5. האם דרושות בדיקות רפואיות
6. מהו גיל הנישואין המינימלי.

ראה מידע נוסף     
 הסכם חיים משותפים לידועים בציבור
הסכם חיים משותפים לידועים בציבור הסכם חיים משותפים לידועים בציבור

במקביל, לזוגות הנחשבים כ"ידועים בציבור" ו/או המתעתדים לגור יחדיו ולנהל חיי אישות מומלץ לערוך "הסכם חיים משותפים".

מדוע אני צריך הסכם חיים משותפים?
הסכם חיים משותפים עוזר לבני הזוג ה"ידועים בציבור" להגדיר מראש מערכות יחסים אלה, מאחר וקיימים מצבים רבים שבני הזוג המעוניינים לחיות יחדיו אך אינם מעוניינים להינשא בפועל, כגון מצב בו בני הזוג נמצאים בפרק ב` או יותר של חייהם לאחר פרידה/נישואין ו/או עם ילדים, או שמא מדובר בבני זוג מעורבים (בני דת שונה ו/ או החיים עם בן זוג זר שאינו בעל אזרחות ישראלית) ואינם מעוניים להינשא (ולעיתים לא יכולים כי עליהם להינשא בחו"ל מצב שיקשה על בן הזוג לשוב לישראל), לאור זאת אין ברצונם להיכנס לקשר נישואין, איש איש ושיקוליו השונים.

ראה מידע נוסף     
 הסכם ממון טרום הנישואין
הסכם ממון טרום הנישואין הסכם ממון טרום הנישואין

מאחר והנישואין האזרחיים ואף מעמדם של ידועים בציבור מוכר בישראל לכל דבר ועניין נלווים לנישואין/חיים משותפים אלו חובות וזכויות, ובעת פירוד עלולים לצוץ בעיות רבות, בין השאלות שעולות תדיר בנושא זה כלולים עניינים רכושיים, כספיים (מזונות וכיוצא בזה) ואחרים (משמורת ילדים ועוד).

הסכם ממון טרם הנישואין מאפשר לבני זוג להגדיר את מערכת היחסים הרצויה לרבות כל ענייניהם הכספיים, רכושיים ואחרים.

הלכה למעשה בני הזוג יכולים לקבוע את היחסים הרכושיים והכספים ביניהם בדרך שונה מזו הקבועה בחוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל"ג (1973).

ראה מידע נוסף     
 נישואים בין בני זוג מאותו מין
נישואים בין בני זוג מאותו מין נישואים בין בני זוג מאותו מין

כידוע אין בני זוג מאותו מין יכולים להינשא בישראל - מאחר והזכות להשיא ולגרש נתונה לבתי הדין הרבניים והללו לא יכירו בנישואין אלו בעתיד הנראה לעין.

יאמר, כי אף שנישואיי בני אותו מין הוכרו בישראל לעניין מעמדם וזכויותיהם, עדיין הללו אינם יכולים להינשא, לפיכך האפשרות היחידה לבני זוג מאותו מין המעוניינים למסד קשר נישואין ביניהם היא הדרך של נישואין אזרחיים בלבד.


ראה מידע נוסף     
 נישואים במעמד צד אחד – Proxy marriage
נישואים במעמד צד אחד – Proxy marriage נישואים במעמד צד אחד – Proxy marriage

יאמר, כי הדין הדתי מאפשר לקדש אישה באמצעות שליח היינו המקדש אינו חייב להיות נוכח במעמד הקידושין אלא יכול למנות שליח מטעמו שיקדש את בחירת ליבו.

דרך משל, מקרה מפורסם שהעלה את נישואיי השליחות במעמד צד אחד לדיון ציבורי בישראל, הינו הסוגיה בדבר הכרת נישואיו של רוצח ראש הממשלה לשעבר מר יצחק רבין ז"ל.
 

ראה מידע נוסף     
 נישואין אזרחיים
נישואין אזרחיים נישואין אזרחיים

בישראל, כאמור בני זוג בעלי דת שונה (זוגות מעורבים) אינם יכולים להינשא באופן חוקי אלא בנישואין אזרחיים מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

חשוב להבין כי הפופולאריות הרבה לה זוכים הנישואין האזרחיים בקרב יהודים בעלי אזרחות ישראלית אינה נובעת רק מהצורך של אותם זוגות מעורבים להינשא, אלא ממצב הקיים בדין הדתי בישראל, לפיו ישנם זוגות רבים שיש לגביהם מניעה הלכתית של ממש להינשא על פי הדין הדתי כדוגמת: פסולי חיתון, נישואי כהן עם גרושה/גיורת, נישואי בני זוג מאותו מין, אפשרות נוספת הינה של בני זוג בעלי דת שונה (זוגות מעורבים).


ראה מידע נוסף     
 בני זוג שאחד מהם עובד/ת זר/ה או אינו בעל אשרה/אזרחות ישראלית בתוקף
בני זוג שאחד מהם עובד/ת זר/ה או אינו בעל אשרה/אזרחות ישראלית בתוקף בני זוג שאחד מהם עובד/ת זר/ה או אינו בעל אשרה/אזרחות ישראלית בתוקף
מנגד, בישראל שוהים מאות אלפי זרים, חלק ניכר מהם מוגדרים כעובדים זרים שחלקם ממשיך לעבוד בישראל ללא התרי שהייה/עבודה שפקעו, כמו כן, שוהים בישראל תיירים שנכנסו כדין ואשרתם פקעה, ועל כל אלו נוספו בשנים האחרונות אלפי מסתננים שהגיעו לישראל בנסיבות שונות (סכנת חיים, רעב, חיפוש אחר אמצעי מחייה) מאפריקה וממדינות שונות שחיים בישראל שלא כדין ו/או ללא מעמד ברור.
 
אף למקרים אלו יש פתרון, כלומר ניתן להסדיר מעמד של עובד זר כזה בישראל.

ראה מידע נוסף     
 נישואין בישראל - הדין הנוהג
נישואין בישראל - הדין הנוהג נישואין בישראל - הדין הנוהג

בני זוג בני אותה הדת המעוניינים להינשא בישראל יכולים לעשות זאת באופן רשמי רק על פי הדין הדתי החל עליהם, באם שני בני הזוג בני דת מוכרת:

יהודים - להתחתן אצל רב, להירשם בהנהלת בתי הדין הרבניים
נוצרים - להתחתן אצל כומר, להירשם במשרד הדתות מח` נוצרית
מוסלמים - להתחתן אצל אימם, להירשם בהנהלת בתי הדין השרעיים
דרוזים - להתחתן אצל השיך של השבט, להירשם בהנהלת בתי הדין הדרוזיים

כך, בכל עניין הקשור לנישואין או גירושין יחול עליהם הלכות הדין הדתי.
לאור זאת, בשל התנהלות בתי הדין הדתיים והקביעה החוקתית כי אין בילתו, קיימת בישראל תרעומות קשה על המצב החוקתי השורר בישראל המונע אפשרות לנישואין אזרחיים.
 
לאחרונה עבר בכנסת חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010 אשר מספק פתרון למגזר מאוד קטן של אזרחי ותושבי ישראל חסרי דת לפי הקריטריונים הקבועים בו.
 
 

 |  ראשי |  אודות המשרד  |  קישורים שימושיים  |  מאמרים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
אלכס זרנופולסקי-משרד עורכי דין- www.az-lawoffice.com © כל הזכויות שמורות
אלכס זרנופולסקי עורך דין דרך מנחם בגין 125 (קרית הממשלה), תל-אביב קומה E-1 טלפון: 03-5077222 פקס: 03-6131219 נייד:052-4048010
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל