יצירת קשר
היתר להעסקת עובדים זרים
היתר להעסקת עובדים זרים

מעסיק ישראלי המעוניין להעסיק עובדים זרים נדרש לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, לקבל לכך היתר בהתאם לענף הרלוונטי ולשלם אגרה. ההיתר האמור יונפק למעסיק הספציפי אצלו מועסק העובד הזר. יצוין, כי שר הפנים מתנה על פי סמכות הנתונה לו כחוק קבלת היתר זה בכפוף לתנאי כי העובד הזר יועסק אך ורק אצל אותו מעסיק ספציפי אשר ביקש את ההיתר. עובד זר אשר מבקש להחליף מעסיק יפנה למנהל האוכלוסין בבקשה להחלפת המעסיק וכן בבקשה לתקן את ההיתר בדרכונו. 
במסגרת ההיתר נרשם שמו של המעסיק בדרכונו של העובד הזר, על המעסיק לאפשר לעובד הזר לעזוב את ישראל בתום יחסי העובד-מעביד וכן עליו לחתום על כתב התחייבות לפיו העובד הזר יועסק רק בסוג העבודה לגביה ניתן ההיתר. לעובד הזר קיים איסור לעבוד אצל מעסיק אחר או בעבודה נוספת כלשהי. יודגש, כי הפרה של איזה מהתנאים הנזכרים יוביל לכך כי העובד הזר ישהה בישראל באופן בלתי חוקי ותגרום לפקיעת תוקפו של רישיון הישיבה.

נושא כניסתם של העובדים הזרים לישראל מוסדר בחוק עובדים זרים, תשנ"ד-1991 וכן בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952. על פי חוק הכניסה לישראל כניסתו של אדם לישראל שאיננו אזרח תותר רק על פי אשרה וישיבתו בישראל תהיה לפי רישיון ישיבה.
 
יודגש כי לפי החוק שר הפנים רשאי: 
1. לקבוע תנאים למתן אשרה או רישיון ישיבה ולהארכה או החלפה של רישיון ישיבה, לרבות קביעת המצאת עירבון כספי, ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת להבטחת תנאים כאמור, ודרכי מימושה או חילוטה של הערובה;

2. לקבוע באשרה או ברישיון ישיבה תנאים שקיומם יהיה תנאי לתקפם של האשרה או של רישיון הישיבה.
בקשות של עובדים זרים לעבור ממעסיק אחד למשנהו מוסדרים בנוהל מטעם משרד הפנים בשם "נוהל מעבר ממעסיק למעסיק". בנוסף, עובדים זרים ששוהים בישראל שלא כדין ומוחזקים במעצר מתוקף כך, רשאים על פי "נוהל שמיים פתוחים" להשתחרר ממעצר בנסיבות מסוימות ולהתחיל לעבוד אצל מעסיק אחר. תחילת עבודה אצל מעסיק אחר על פי הנוהל האמור הינה בכפוף לתנאי כי לא "נטשו" את המעסיק הקודם.
 |  ראשי |  אודות המשרד  |  קישורים שימושיים  |  מאמרים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
אלכס זרנופולסקי-משרד עורכי דין- www.az-lawoffice.com © כל הזכויות שמורות
אלכס זרנופולסקי עורך דין דרך מנחם בגין 125 (קרית הממשלה), תל-אביב קומה E-1 טלפון: 03-5077222 פקס: 03-6131219 נייד:052-4048010
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל